Lid worden...

Bedankt voor uw inschrijving!

Het lidgeld kost €30,00 per jaar.

Gelieve je bijdrage voor 2020 te storten op rekeningnummer
BE92737126389023 
met vermelding: 

lidgeld 2020 /aantal kasten/Favv nr

Door je inschrijving word je ook automatisch lid van de KONVIB,
de Koninklijke Vlaamse Imkersbond,
die maandelijks een ledenboekje uitstuurt.

De Biemansgilde communiceert 
voornamelijk via email.