Lid worden...

Bedankt voor uw inschrijving!

Het lidgeld kost €30,00 per jaar.

Gelieve je bijdrage te storten op rekeningnummer
BE92737126389023 

met vermelding: 

lidgeld 2022/aantal kasten/Favv nr


Door je inschrijving word je ook automatisch lid van de KONVIB,
de Koninklijke Vlaamse Imkersbond,
die maandelijks een ledenboekje uitstuurt.


De Biemansgilde communiceert 
voornamelijk via email.